Gražytė Ieva

Ieva Gražytė – skaitmeninės kultūros tyrėja, naudojanti menininko teksto ir kuratorinio teksto, kaip savipakankamo kūrinio strategiją. Išnaudodama skirtingas rašymo formas kaip kūrybinės praktikos metodikas, tekstą naudoja kaip mediją vizualiųjų menų lauke, o teksto rinkimo procesą kombinuoja su kitais. Spekuliatyvius meninius tyrimus grindžia socioekonominiais, sociopolitiniais rodikliais, naršo žmonių ir technologijų tarpusavio santykiais, galimais ateičių scenarijais ir algoritmine kultūra.

Ištrauka iš rinkinio „Žodžiai, žodžiai, žodžiai” sudarytojas V. Klimašauskas leidėjai Artbooks.lt Všį „Artnews.lt”

Ištrauka iš rinkinio „Reversal of the fortune cookie” (VRTX2)

Ištrauka iš teksto „Historical materialism. Material aesthetics”