Michelkevičius Vytautas

Paroda ir knyga “Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos šalyse”

vietos karta_virselis2-700x700Tai vienos kartos menininkų, gimusių dešimtmetyje tarp 1970-ųjų ir 1980-ųjų vidurio, fotografijų albumas. Visi jie yra iš Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos. Gimę Tarybų Sąjungoje, tačiau subrendę nepriklausomose valstybėse, kur sociokultūrinis peizažas keitėsi ypač greitai, jie mąsto vaizdais, kuria fikcijas ir įvaizdina atmintį labai skirtingai, tačiau kartu ir paraleliškai. „Vietos karta“ – tai kartu ir metafora, apibūdinanti šią bendruomenę, susitinkančią per fotografijas, ir pareiškimas, teigiantis, kad šie menininkai mąsto apie savo gyvenamąją vietą. Apie fotografijas ir jų kontekstą čia esė rašo britų, latvių ir lietuvių kritikai. Knygos autoriai tyrinėja kaip menininkai reflektuoja sovietinę atmintį, dokumentinę fotografiją ir peizažiškumą.

Tai pirmoji knyga per šiuos dvidešimt metų tyrinėjanti Baltijos šalių kolektyvinę tapatybę ne tik tekstais, bet ir vaizdais.

Knygą galite įsigyti artbooks.lt ir kituose knygynuose.

michelkevicius_virselis-700x700Knyga „LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų gamybos tinklas“

Tai knyga apie fotografijos galią ir jos suformuotą tinklą kasdienybėje bei mene 1969–1989 m. Lietuvoje.

Monografijoje atskleidžiama, kaip XX a. 7–9 dešimtmečiuose Lietuvoje susiklostė specifinis medijos naudojimo būdas – fotomenas. Tyrinėjama, kaip fotografija tapo naująja medija mene, kokios ir kodėl fotografijų temos buvo populiariausios, kaip individualios fotomenininkų intencijos sąveikavo su kolektyvinėmis socrealizmo nuostatomis ir kaip fotografijos institucija tapo sėkminga vaizdų gamybos bei sklaidos laboratorija, žinoma visoje Sovietų Sąjungoje ir Vakaruose.

Ši knyga – tai ne tik pasakojimas apie tai, kaip sovietmečiu buvo galima tapti menininku ir žinomu fotografu, kas vyko kasdienybės medijų kultūroje, bet ir įtraukianti nerodytų archyvinių ir žinomų meninių fotografijų bei jų parodų plakatų ekspozicija. Knyga sudomins menotyrininkus, medijų ir komunikacijos teoretikus, filosofus, sociologus, sovietologus, istorikus, fotografus, menininkus bei visus besidominčius fotografija, meno ir medijų raida Lietuvoje.

Daugiau apie knygą rasite čia. Ją įsigyti gali per artbooks.lt ir kituose knygynuose.

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos

istorijos_virselis-700x700

Tai vienas pirmųjų bandymų sudaryti istorijų rinkinį apie šiuolaikinio meno genezę ir raidą Lietuvoje nuo Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų. Istorija skleidžiasi kritiniuose menotyrininkų ir pačių menininkų tekstuose, taip pat pasakojimuose iš pirmų lūpų – pokalbiuose su įvykių ir meno renginių iniciatoriais menininkais. Tekstus gausiai papildo vaizdiniai liudijimai – daugiau kaip dvidešimties metų renginių ir kūrinių dokumentacija. Knyga įtraukia subjektyviomis istorijomis apie menininkų iniciatyvas ir savivaldas Vilniuje ir kituose miestuose.

Virtualiai pavartyti knygą galite čia. Knygą įsigyti galite www.artbooks.lt ir daugelyje knygynų.

Sudarytojai: Vytautas Michelkevičius, Kęstutis Šapoka
Dizainas: Laura Grigaliūnaitė
Leidėjas: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS)
Leidimo metai: 2011

 

CV trumpai

Vytautas Michelkevičius yra humanitarinių mokslų daktaras, docentas, kuratorius ir tyrėjas.

Dėsto meninio tyrimo, mediologijos, medijų teorijos ir praktikos bei koceptualios fotografijos (VDA KDF) kursus, vadovauja studentų praktiniams ir teoriniams darbams.
Kūrybinė veikla: kuratorystė, kritika, fotografija, menas ir komunikacija, socialinės ir dalyvavimo praktikos, medijų menas ir naujųjų medijų menas.

Kai kurios publikacijos https://vilnius.academia.edu/VytautasMichelkevicius

Menotyrininkas apie…

Vytautas Michelkevičius ‒ medijų teoretikas, kuratorius, leidėjas, fotografas ‒ svarbi figūra aktualiajame Vilniaus šiuolaikinio meno kontekste, susijusiame su fotografija ir medijomis. Michelkevičius yra vienas aktyviausių pastarojo dešimtmečio Vilniaus šiuolaikinio meno konteksto ir diskurso dalyvių, ypač kalbant apie vadybinę, kuratorinę, mokslinę-edukacinę (Lietuvoje ir užsienyje), leidybinę veiklą.

Michelkevičius, kaip ir Tadas Šarūnas ‒ Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto „išeivis“, prisidėjęs prie VU fotografijos klubo, vykdžiusio parodinę ir edukacinę veiklą, atsiradimo. 2001-2003 m. buvo šio klubo viceprezidentu.

Michelkevičiaus kuratorinė veikla pastarąjį dešimtmetį stipriai įtakojo Vilniaus šiuolaikinės fotografijos raidą, kadangi Michelkevičius kuravo keletą svarbių projektų, parodų, taip pat iniciavo keletą leidinių, susijusių su šiais projektais. Iniciavo ir kuravo du metus (2006-2008 m.) trukusį projektą www.3xpozicija.lt (www.3xposition.lt); Įgyvendino parodas „komentarai@3xpozicija.lt: postfotografinės būsenos šiuolaikiniame mene“ (kuratorius kartu su Tadu Šarūnu ir 3xpozicija.lt), „Prospekto“ galerija, katalogas (2006 10-11), foto/karto/istorio/grafijos (kuratorius kartu su A. Narušyte ir L.Michelkeviče), „Prospekto“ galerija ir Vilniaus fotografijos galerija (2007), Kauno „Fujifilm“ fotografijos galerija (2008); Šiaulių dailės galerija (2008). Buvo teminių programų kuratoriumi medijų meno festivalyje „ENTER5“ ir „ENTER6“ (2007 ir 2008) Šiaulių dailės galerijoje, surengė kūrybines dirtuves „Galerijos akademija“ (2008 09-10). Taip pat surengė kolektyvinę kuruotą studentų parodą kaip teorinį-praktinį kursą: paroda “Akademija” galerijoje “Akademija” (2010 04 26-30), kuravo Baltijos šalių jaunų menininkų parodą “Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos šalyse = Generation of the Place: Image, Memory and Fiction in the Baltics”, Talino parodų rūmai (Tallinn Kunstihoone), 2011 – festivalio „Talino fotografijos mėnuo“ rėmuose.

Išleido monografiją, kurioje tyrinėja Sovietmečio Lietuvos fotografijos draugijos veiklą ‒ „LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų gamybos tinklas“, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. Taip pat Michelkevičius yra keleto knygų, straipsnių rinkinių sudarytojas ‒ Jaunos fotografijos albumo „POP REALITY“ sudarytojas (kartu su Tadu Šarūnu ir Akvile Anglickaite), Vilnius, 2003; „Medijų studijos: filosofija, komunikacija, menas [straipsnių rinkinys], Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007; „Fotografijos, istorijos, žemėlapiai“, Vilnius : MENE, 2007; „Migrating Reality = Migruojanti realybė : [straipsnių rinkinys: sud. M. Gapševičius, Ž. Lilas, J. Hopkins, V. Michelkevičius“. Vilnius : Mene, 2008; „Medijų kultūros balsai: teorijos ir praktikos“, Vilnius: Mene, 2009; „(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987–2011 m.“ Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS), 2011(knyga sudaryta kartu su Kęstučiu Šapoka); „Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos šalyse = Generation of the Place: Image, Memory and Fiction in the Baltics“, Vilnius: Mene, 2011;

Dėsto multimedijos (medijų teorijos ir meno), interaktyvių medijų, mediologijos, medijų teorijos ir praktikos bei koceptualios fotografijos (VDA, KDF) kursus, vadovauja studentų praktiniams ir teoriniams darbams.

Nuo 2010 m. ‒ Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkas. Su Michelkevičiaus tapimu LTMKS vadovu siejamas naujas sąjungos pakilimo ir populiarėjimo etapas.

Nuo 2011 m. Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos meno direktorius.

Kęstutis Šapoka

– – –

Vytautas Michelkevičius – viena ryškiausių Vilniaus šiuolaikinio tarpdisciplininio meno scenos asmenybių, su kurio polifoniška veikla akademinėje, kuratorinėje, leidybinėje ar administracinėje (kultūros vadybos) sferoje anksčiau ar vėliau susiduria daugelis Lietuvos šiuolaikinio meno praktikų, teoretikų bei entuziastų. 

Meno kritikas, kai kurių ankstesniųjų V. Michelkevičiaus projektų bendraautorius Kęstutis Šapoka taikliai apibūdina Vytautą kaip „VU komunikacijos fakulteto išeivį“, kurio intensyvi kūrybinė veikla fotografijos ir medijų meno teritorijose prasidėjo Vilniaus Universiteto fotografijos klube, XXI a. pirmajame dešimtmetyje vykdžiusiame parodinę ir edukacinę veiklą. Vis dėlto V. Michelkevičiaus profesinės veiklos 2000–2020 m. laikotarpiu atskleidžia nuoseklų, akceleracinį jo teorinių bei praktinių interesų poslinkį ir plėtrą nuo fotografijos išplėstiniame lauke link šiuolaikinių medijų meno teorijų ir praktikų, teorinių šiuolaikinio meno, komunikacijos ir kitų susijusių humanitarikos bei socialinių mokslų disciplinų idėjų diagramavimo (visual mapping), išaugusios Vytauto akademinio darbo svarbos, persidengiančių jo iniciatyvų meno leidybos, kuratorystės, edukacijos ir vadybos srityse.

Taip, tam tikra prasme nutolta nuo tradicinio domėjimosi kuria nors viena ar keliomis disciplinų/meno  rūšimis, tačiau produktyviai susitelkta į turimų profesinių žinių bei praktinių įgūdžių panaudojimą, suformuojant tvirtą instituciniais, kūrybiniais ir akademiniais ryšiais saistomą „paradigmą“, kurią aiškiausiai apibrėžia meninio tyrimo (artistic-research) terminologija ir metodai. Šiuo požiūriu Michelkevičiaus veikla Lietuvos šiuolaikinio meno gyvenime praktiškai funkcionuoja tiek pagal tarpdiscipliniškumo, tiek pagal hibridiškumo idėjinius principus, autoriui ne tik tyrinėjant konkrečias šiuolaikinio meno ir jo teorijos prieigas, bet ir jomis tiesiogiai remiantis savo akademinėje-kūrybinėje praktikoje. 

Mąstant apibendrintai – jei (sąlyginai) XXI a. pirmuoju dešimtmečiu Vytauto tiriamąją ir

kūrybinę veiklą Lietuvos šiuolaikinio meno lauke būtų galima apibūdinti daugiausia per santykį su intensyvėjančiu naujųjų medijų ir technologijų įtraukimu į meninės kūrybos diskursą, o taip pat – su teorinėmis, kritinėmis, dokumentacinėmis ar praktika grindžiamomis (practice-based) jų refleksijomis ( bendradarbiavimo ir autoriniai projektai platformose www.balsas.cc, www.3xpozicija.lt, aktyvus įsitraukimas į tuo metu šalyje vystytus skaitmeninio ir medijų meno projektus, jų kuravimas, katalogizavimas, teorinis konceptualizavimas ir t. t.), tai dr. V. Michelkevičiaus profesinė veikla pastaruoju dešimtmečiu  siejama daugiausia su meninio tyrimo paradigmos plėtra ir įtvirtinimu Lietuvos šiuolaikinio meno akademiniame bei empiriniame (parodų ir jas lydinčių renginių, multifunkcinių kultūros projektų, edukacijos, viešosios komunikacijos ir t. t.) gyvenime, o . O taip pat – su autoriaus leidybiniu bei instituciniu indėliu į šiuolaikinio meno idėjų sklaidą Akademijoje, parodinėse erdvėse ir už jų ribų.

Svarbu paminėti ryškų Vytauto Michelkevičiaus indėlį kartu su Rasa Antanavičiūte vadovaujant Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijai (meno direktorius nuo 2010 iki 2019) bei (šiuo metu) esant jos Tarybos nariu, vadybines ir kuratorines praktikas projektų erdvėse, Malonioji g. 6, Sodų g. 4, lyderystę įkuriant kūrybinį kompleksą SODAS 2123 Vilniuje, dabartinę VDA Fotografijos ir medijos meno katedros vedėjo poziciją. 

Vytautas Michelkevičius daugeliui jaunosios kartos menotyrininkų ir menininkų jau nuo 2010 m. (šiam teoretikui tapus LTMKS vadovu ir „reformatoriumi“) tapo savotišku tarpdiscipliniškumo ir meninio tyrimo Lietuvoje „krikštatėviu“, kurio tyrimai bei meninės iniciatyvos tapo svarbia mūsų šalies šiuolaikinės kultūros diskusijos dalimi. 

Alberta Vengrytė