į(si)kurti: „gruppe uno wien“ mini-rezidencija „Maloniojoje“

2015-08-13

Pristatymas 2015 m. rugpjūčio 19 d. trečiadienį, 18 val.

Malonioji g. 6, Vilnius

Nuo 2015 m. rugpjūčio 13 d. LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“ reziduos menininkų grupė „gruppe uno wien“ iš Vienos (Austrija). Susitikę daug keliaujantys kūrėjai savaitę svarstys, ką menininkui reiškia būti rezidencijoje.

Kiekvieno menininko gyvenimo aprašyme frazė „gyvena ir kuria“ demonstruoja jo kaip kūrėjo stiprybę bei nurodo kultūrinę „priklausomybę“. Klausimas, kaip iš tikro kiekviena nauja vieta, jos kultūra ir bendruomenė paveikia kūrybą, lieka ne iki galo atsakytas. Projekto „(įsi)kurti” metu „gruppe uno wien“ menininkai Albert Allgaier, Helmut Heiss ir Seth Weiner tirs besikeičiančios aplinkos įtaką meninei praktikai, ir tuo pačiu permąstys buvimo dabartyje veiksmą. Mini-rezidencijos metu su jais bendradarbiaus vietos kūrėjai Vsevolod Kovalevskij, Žilvinas Landzbergas, Lina Rukevičiūtė ir Lina Zaveckytė.

„Malonioji 6“ veiks kaip atspirties lokacija ir kaip ideali erdvė „gruppe uno wien“ kūrybiniams veiksmams – tradicinis namas su studijos erdve bei sodu, jungiančiu su aplinka ir vietos gyventojais. Būdamas kaip priešprieša klasikiniam baltam kubui, žalias namas puikiai tarnaus kaip erdvė, leisianti persikelti toliau už įsikūrimo ir kūrimo ribų.

„gruppe uno wien“ veikia kaip platforma, suteikianti galimybę joje dalyvaujantiems menininkams peržvelgti savo meninę praktiką per performatyvius bei naratyvius aspektus. Ji taip pat veikia kaip žmones ir vietas jungianti praktika, skatinanti bendradarbiavimą be hierarchijų. „gruppe uno wien“ 2012 m. Vienoje įkūrė menininkas Albert Allgaier. Kolektyvo nariai keičiasi priklausomai nuo projektų ir įtraukia įvairias auditorijas, institucijas bei vis naujus bendraminčius, daugiausia dėmesio skirdami socialinėms situacijoms, prasilenkiančioms su autorystės elementu. Projektas „(įsi)kurti” Vilniuje yra „Savaiminio skulptūros simpoziumo“, pradėto „gruppe uno wien“ Bazelyje (Šveicarijoje) 2014-ųjų pabaigoje, tęsinys.

Ši Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos rengiama savaitės trukmės rezidencija baigsis rezultatų pristatymu 2015 m. rugpjūčio 19 d. 18 val. LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“, į kurį kviečiami visi besidomintieji.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.