Pirmoji LTMKS vasaros mentorystės programa baigėsi!

2023-11-15

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS) pristatė mentorystės programą, kurios tikslas – skatinti kūrybinę erdvę bei suteikti platformą menininkams mokytis vienas iš kito, vienijant meno profesionalus ir kūrybinių praktikų refleksiją. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę keistis savo patirtimi, idėjomis ir techninėmis žiniomis. Viena iš programos stipriųjų pusių tapo tarpdisciplininis požiūris. Dalyviai neapsiribojo savo srities rėmais ir galėjo tyrinėti kitas meno formas bei eksperimentuoti su naujomis idėjomis, specifiškai – kūrybiniu rašymu ir skirtingų strategijų taikymu asmeninėse praktikose. Tai leido menininkams išplėsti savo akiratį ir praplėsti požiūrį platesniu kontekstu. Mentorystės programos metu dalyviai dalinosi savo kūrybinėmis pažangomis, iššūkiais ir pasiekimais. Kiekvienas menininkas turėjo galimybę gauti konstruktyvų atsiliepimą ir patarimus iš programos mentorių. Mentorystės programa buvo ne tik vieta, kur menininkai dalinosi savo žiniomis, bet ir bendruomeninė aplinka, kurioje kūrybingumas ir inovatyvumas buvo skatinami ir vertinami.

Denisas Kolomyckis

Mentorystės programoje dalyvavo LTMKS nariai: Inga Galinytė, Barbora Matonytė, Birutė Lemkė. Programos mentoriai: Akvilė Anglickaitė ir Žygimantas Kudirka. Mentorystės programos konsultantas: Denisas Kolomyckis.

PROGRAMOS DALYVIŲ, BARBOROS MATONYTĖS IR BIRUTĖS LEMKĖS BENDRA REFLEKSIJA:

Puiku, kad galėjome rinktis iš skirtingas meno sritis atstovaujančių mentorių, susipažinti su jų patirtimi ir kompetencija meno lauke. Šiuo metu asmeniniuose kūrybiniuose etapuose mums svarbus rašymas, tad tai ir nulėmė, kad rinkomės Žygimanto Kudirkos mentorystę. Mentorystės programos metu susitikimai buvo kruopščiai struktūruoti ir suplanuoti ir gal labiau priminė mokymus, nei tradicinę mentorystę. Mentorius atskleidė įvairius kūrybinio rašymo metodus, juos kartu išbandėme ir susipažinome su kūrybiniu kolektyvinių rašymu, teksto naudojimo/pernaudojimo ir pritaikymo galimybėmis. Ypatingai pasiteisino bendras kolektyvinis rašymas. Dėl to ir atsiliepimą apie mentorystę rašome abi kartu – Barbora ir Birutė, tad iš karto praktiškai pritaikome, ką išmokome.

Pati mentorystės programa mums buvo džiaugsmingas procesas! Turėjome keturis 2-2,5 valandų trukmės susitikimus, kurių metu santykis su mentoriumi buvo itin šiltas. Pirmo susitikimo metu kiekviena išsamiai pristatėme savo kūrybą bei kaip / kokiu formatu kūrybinėje praktikoje susiduriame su tekstu. Vėliau jau sekė praktinės užduotys: kūrėme bendrą fikcinio veikėjo CV (toks veikėjas laisvai rastų darbą), išbandėme tris autorines Žygimanto asociatyvaus teksto kūrimo programėles bei rašėme vientisą bendrą tekstą pagal vieną visiems mums žinomą įvykį iš skirtingų veikėjų perspektyvų – dramatišką princesės Dianos mirtį, įsivaizdavome iš “paparacio”, apsauginio ir pačios Dianos perspektyvų.

Didelė transformacija keturių sesijų kontekste yra nelabai tikėtina. Nepaisant to, pasibaigus programai su tekstu, kaip sąlyginai nepažinta materija, jaučiamės laisviau ir galime dirbti greičiau. Taikant naujas patirtis, žinias, įžvalgas bei pažintis galime tikslingai tobulinti kūrybinio rašymo įgūdžius. Sakytume, prie transformacijos prisideda ir tai, kad visa mūsų grupelė buvo labai skirtinga – Žygimanto pagrindinė raiškos priemonė – žodžiai; Barboros – šiuolaikinė skulptūra ir instaliacijos, kur ji taip pat nemažai manipuliuoja tekstais, ypatingai ateinančiais iš sunkiojo metalo subkultūros; Birutės – tapyba. Mentorystės formatas suteikė galimybę dalintis.

Galime tik rekomenduoti nesuabejoti, nepabijoti ir dalyvauti tokiose programose. Didžiulis privalumas – naujų kūrybinių ryšių užmezgimas ir bendrystės jausmas. Galima apie kūrybinius sumanymus, projektus, iššūkius kalbėtis prie alaus su draugais, o mentorystės programa yra gera galimybė išeiti iš tos komforto zonos ir prisistatyti mažiau pažįstamiems kolegoms šiek tiek formalesniu formatu.

PROGRAMOS DALYVĖS, INGOS GALIMYTĖS REFLEKSIJA:

Kartu su Akvile Anglickaite dirbome prie mano individualios kūrybinės praktikos. Apžvelgėme anksčiau įgyvendintus darbus, tyrinėtas temas ir inicijavome savotišką pradžią naujam kūrybiniam etapui. Atsispyrėme nuo mano jau kurį laiką tyrinėjamo trauminių patirčių subjekto ir pritaikant 180 laipsnių taisyklę vertėme viską kardinaliai. Vėliau, sekant procesą, pasitelkėme scenarijaus rašymo praktikas iš kurių išsirutuliojo 5 galimi nauji projektai. Du iš jų tapo galimai naujo kūrinio ir teminio lauko atsipirtimi. Mentorystės programa sutapo su mano siekiu pabaigti, transformuoti ilgą laiką tyrinėtą teminį lauką. Tam labai padėjo šalia esantis mentorius, nauji kūrybiniai įrankiai ir darbo struktūros, meno pavyzdžiai, literatūra, kuriuos apžvelgėme proceso metu. Baigus studijas, vystant meninę veiklą iš esmės lieki vienas. Edukacija vyksta bendradarbiaujant su kitais menininkais, dalyvaujant seminaruose, vykdant individualią edukacinę veiklą, tačiau mentoriaus buvimas turi išties stiprų poveikį: tai tarsi savotiškas leidimas vėl nežinoti, atsiremti ir būti vedamam. Šioje “saugioje” erdvėje gali vykti kūrybai labai reikalingi, transformaciniai procesai.

MENTORĖS – AKVILĖS ANGLICKAITĖS – KOMENTARAS:

Mokymo ir mokymosi procesą supratu kaip dvikryptį procesą. Dėl to galimybę būti mentore visų pirma suprantu kaip dialogą, kur dalinimasis žiniomis ir patirtimi vyksta abiem kryptimis. Taip pat turiu jau nemažą patirtį dirbant su meną studijuojančiais studentais. Taigi dalinimasis žiniomis man yra tapęs natūralus procesas.

Mano manymu labai svarbu buvo individualių susitikimų formatas. Taip turėjome galimybę giliau, išsamiau ir nuosekliau vystyti pasirinktą mokymo strategiją. Kadangi nuo pat pradžių buvo aišku, kad mentoriavimo laikotarpiu menininkė Inga Galinytė nori pakeisti kūrybos temas, aš pasiūliau 180 laipsnių strategiją, kurią kiekvieno susitikimo metu pildėme ir plėtėme. Šis 180 laipsnių kūrybos procesas leido išgryninti kitas temas ir kūrybos būdus. Leido menininkei „atsirišti“ nuo jos dažniausiai kultivuojamos traumos temos.

Proceso metu visas išgeneruotos idėjas ir formos sugulė į penkis projektus – scenarijus – istorijas. Iš jų Inga pasirinko įgyvendinti vieną. Manau per šiuos 5 susitikimus mums pavyko rasti kitokias menines strategijas ir idėjas. Tikiu, kad praeitas kelias padės menininkei ir toliau kūryboje produktyviai naudotiišbandytas priemones.