Rudėnaitė Deinora

Deinora Rudėnaitė yra tarpdisciplininio meno kūrėja, bei fotografė. 2021m. baigė bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2022m. tęsė studijas Vilniaus universitete. Toliau aktyviai kūrė, eksperimentavo su parodų koordinavimu/kuravimu.
D.Rudėnaitės kūryba pasižymi “contingency” sąvoka. Kurdama ji nagrinėja žmogaus santykį su neapčiuopiamybe, bei pačiu savimi. Elementai iš kurių susideda  Deinoros kūriniai yra kasdienės praktikos, ritualai,, išplėstinė realybė ir mitų, legendų bei pasakų motyvai.  Jos kūriniai keičia formas, yra neapčiuopiami, žiūrovas gali veikti su jais, juose dalyvauti, juos keisti, pajausti.

Asmeninis puslapis