Kontaktai

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga
Vitebsko g. 23, Vilnius LT-11350
E-mail: info@letmekoo.lt

Statusas: Asociacija
Kodas: 191695858

Bankas: SEB bankas
Sąskaitos Nr. LT817044060001112103

https://www.letmekoo.lt/
https://www.facebook.com/letmekoo.lt
https://www.instagram.com/ltmks_/
LTMKS youtube https://www.youtube.com/channel/UCsZOR2eQ6ZrxIfT7q_NBFxA
https://vilniausgalerijusavaitgalis.lt
https://www.facebook.com/VilniausGalerijuSavaitgalis/
www.atletikaprojects.lt
https://www.facebook.com/atletikagalerija
https://www.instagram.com/atletika_gallery/
www.letmefix.lt (atviras tarpdisciplininio meno archyvas)
https://www.malonioji.lt
http://radio.letmekoo.lt

Kaip tapti LTMKS nariu?

Sąjungai el. paštu info@letmekoo.lt pateikite šiuos dokumentus:

1. Prašymą įstoti, kuriame taip pat nurodomi kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. pašto adresas) ir trumpą motyvaciją, kodėl norėtumėte tapti LTMKS nariu;

2. Kūrybinės veiklos aprašymą;

3. Pagrindinių meno kūrinių ir publikacijų apie kūrybą ir (arba) kūrėją sąrašą;

4. Vizualinę medžiagą su kūrybinės veiklos pavyzdžiais (teikia tik vizualiųjų menų atstovai (dailės, dizaino, fotomeno ar tarpdisciplininio meno);

5. Asmens tapatybės dokumento kopiją;

6. Dokumentus meno kūrėjo statusui gauti: ne mažiau kaip 4 profesionalių meno vertintojų rekomendacijas (plačiau nuorodoje https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kurejai). Jei meno kūrėjo statusą jau turite, šiame punkte paminėtų dokumentų nereikia. 

Sprendimą dėl naujų narių priėmimo vykdo LTMKS taryba. 

Metinis nario mokestis 10 Eur. Stojimo mokestis 20 Eur. Stojimo mokestis mokamas tik gavus patvirtimą dėl įstojimo į sąjungą. 

(2019 metų visuotinio suvažiavimo nutarimas)

 

Kaip gauti nario pažymėjimą?

LTMKS pateikite šiuos dokumentus el. paštu info@letmekoo.lt:
1. Prašymą išduoti meno kūrėjo statusą liudijantį pažymėjimą, laisva forma laiško turinio laukelyje;
2. Dokumentinę nuotrauką.