Kontaktai

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga
Vitebsko g. 21, Vilnius
E-mail: info@letmekoo.lt
Tel. Nr. +370 603 14 257

Statusas: Asociacija
Kodas: 191695858

Bankas: SEB bankas
Sąskaitos Nr. LT817044060001112103

https://www.letmekoo.lt/
https://vilniausgalerijusavaitgalis.lt
https://www.facebook.com/VilniausGalerijuSavaitgalis/
www.letmefix.lt (atviras tarpdisciplininio meno archyvas)

 

Kaip tapti LTMKS nariu?

Tai dviejų etapų procesas.

I etape:
Sąjungai el. paštu info@letmekoo.lt pateikite šiuos dokumentus:
1. Prašymą įstoti, kuriame taip pat nurodomi kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. pašto adresas);
2. Kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Pagrindinių meno kūrinių ir publikacijų apie kūrybą ir (arba) kūrėją sąrašą;
4. Vizualinę medžiagą su kūrybinės veiklos pavyzdžiais (teikia tik vizualiųjų menų atstovai (dailės, dizaino, fotomeno ar tarpdisciplininio meno)
Tarybos sprendimu atrinkti asmenys dalyvauja antrajame etape.
II etape:
Pateikti asmens tapatybės dokumentus bei dokumentus meno kūrėjo statusui gauti: ne mažiau kaip 4 profesionalių meno vertintojų rekomendacijas (plačiau nuorodoje https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kurejai)

Metinis nario mokestis 10 Eur. Stojimo mokestis 20 Eur.
(2019 metų visuotinio suvažiavimo nutarimas)

 

Kaip gauti nario pažymėjimą?

LTMKS pateikite šiuos dokumentus el. paštu info@letmekoo.lt:
1. Prašymą išduoti meno kūrėjo statusą liudijantį pažymėjimą, laisva forma laiško turinio laukelyje;
2. Dokumentinę nuotrauką.