Spraunius Arūnas

Arūnas Spraunius – ironiškas stebėtojas ir interpretuotojas, savo kūryboje apmąstantis ir dažnai pašiepiantis šiuolaikinį pasaulį. Prozą ir poeziją kuriančio autoriaus stiliui būdingas konstruktyvumas, ironija, absurdo elementai. Regzdamas intrigą, tolimos istorijos faktus jis neretai supina su dabarties įvykiais; ryškindamas veikėjų charakterius – suteikia jiems kontrastingų bruožų ir sulaukia netikėtų poelgių. A. Spraunius yra vienas iš nedaugelio, kurie po nepriklausomybės bandė rašyti kitaip, naujai, kiek įmanoma adekvačiau mūsų laikų situacijai, kuri buvo ir greičiausiai iš esmės liks apibūdinama postmodernizmo sąvoka” (Antanas A. Jonynas).
Romane Sulamita (1996) tradicine stilistika pavaizdavo dramatišką jaunos merginos meilės istoriją. Eilėraščių rinkiniams Egzaltacijos (1998), Savigraužos karalystė (1999), Letos pliažai saulėti (2004), Siaubingai herojiškai (2012) būdinga suskaidyta frazė, prozinė kalbėsena, dėmesys detalei, juose varijuojami kasdienių situacijų paradoksai, cituojami ir parodijuojami masinės kultūros elementai. Dar išleido novelių rinkinį Tylos! (2003), esė rinkinį Profesionalų godos; Mes alkoholikų vaikučiai (2007), romaną Isto(e)rija apie šoferį Sofiją (2011), publicistikos knygą Energetiniai karai (2013), rinktinę 99: rinktiniai tekstai (2015).

CV