New LIAA members 2021

2021-11-25

We are delighted to announce that nine new members have joined the Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Union this year – Lina Lapelytė, Kristina Maselskytė, Anton Lukoszevieze, Agnė Gintalaitė, Anton Karyuk, Andrėja Šaltytė, Marija Nemčenko, Marija Siliūnienė and Rūta Spelskytė-Liberienė.

More about each of them:

Lina Lapelytė – menininkė, muzikantė, performanso ir šiuolaikinės operos kūrėja. Kūryboje ji žaidžia su populiariąja kultūra, lyčių stereotipais bei nostalgijos jausmu. Kelias disciplinas savo kūryboje jungianti menininkė šiuo metu daugiausiai gilinasi į performatyvumą ir įvairias jo formas, eksperimentuoja su žanrų ribomis. Populiariosios muzikos ir operos elementus Lapelytė supina su liaudies ritualais ir šiuolaikinės kasdienybės kultūra. Menininkė savo kūryboje tyrinėja kitoniškumo, grožio, amžiaus ir sunkiai išjudinamų stereotipų temas, kritiškai apmąsto aktualius lyties, kultūrinio tapatumo ir socialinių grupių klausimus.   

Kristina Maselskytė yra tarpdisciplininė menininkė, besidominti miesto erdvės tyrinėjimu. Studijuodama Vilniaus dailės akademijoje susidomėjo konceptualiojo meno idėja, išreikšta materija, judesiu, garsu ir vaizdo įrašu. Jos požiūris į miesto temą grindžiamas antropologiniais stebėjimais. Menininkė mano, kad sociokultūriniai meno tyrimai yra glaudžiai susiję su viešosios erdvės kontekstu, įskaitant kultūros, socialinės aplinkos, materialinių aplinkos elementų ir geografijos tyrimą. 

Anton Lukoszevieze yra lietuvių kilmės britų muzikas, kompozitorius ir menininkas. Jo veikla apima eksperimentinės muzikos kūrimą ir atlikimą, garso instaliacijas, piešinius, fotografiją, video meną ir rašymą. 

Agnė Gintalaitė yra medijų menininkė, fotografė ir tekstų kūrėja. Ją domina nevienpusiškas ir sudėtingas žinojimo apie pasaulį diskursas – skirtingų mokslinių teorijų semantiniai žaidimai, idėjinis tarpdiscipliniškumas, tyrimo metodų kūrimas siekiant vieno aiškaus tikslo – geriau suprasti pasaulį jo nesupaprastinant. Kūryboje dažnai naudoja tipologijos techniką, užsiima kultūrinių reiškinių stebėjimu ir fenomenų skirtumų kolekcionavimu, derina skirtingas medijas ir tekstus. Šiuo metu, ją įdomina su valstybingumu susijusios temos, internetas, kultūros statusas,  meno suvokimas, nacionalizmo ir etnocentrizmo suvešėjimas, identiteto politika.

Marija (prieš tai Černiavskaitė) – dabar Siliūnienė yra IT bakalaurą turinti kūrėja, kuri sugalvojo sujungti fotografiją ir medijas kartu su tinklo menu (angl. network art). Paskutiniai darbai dropping-out.com ir magical-coincidence.com kviečia žiūrovą, dalyvį, kūrėją, praeivį sudalyvauti iškritime arba tiesiog sekti kodo nuorodas ir patirti magišką atsitiktinumą. Marija domisi analogine fotografija, eksperimentuoja su įvairiais procesais ir technikomis. 

Anton Karyuk – Lietuvoje gyvenantis ukrainiečių kilmės menininkas, kuris savo kūrybinės veiklos stiprybę įvardina kaip marginalizaciją. Jo herojus – tai žmogus skirtingų socialinių grupių, sistemų, kultūrų paribiuose, veikiamas jų besivaržančių normų ir vertybių. Ne vienai marginalizuotai grupei jis priskiria ir save. Queer asmens, patirtis jam leidžia kurti meną, kalbantį apie seksualumą ir lytį. Instaliacijomis ir iliustracijomis jis kritikuoja homofobinę stigmatizaciją. Videomenu ir performansais pašiepia absurdiškas ir populistines pozicijas. Protą ir meno medijas nukreipia prieš neteisybę, klišes, kurstančias neapykantą ir kuriančias nesaugumą.

Andrėja Šaltytė (b. 1988, Vilnius) lives and works in Leipzig. Studied painting at the Vilnius Academy of Arts and at the Leipzig Academy of Visual Arts, where she specialised in video and film. She had a solo exhibition at the MdbK Museum of Visual Arts in Leipzig (2019), and presented work at the Cinema Camp “Imperfect cinema” (2018). In 2021 she was awarded the German Federal Prize for Art Students and participated in an exhibition at the Federal Art Gallery in Bonn.

Marija Nemčenko – vizualiojo meno kūrėja, edukatorė, rašytoja ir atletė, dirbanti tarp Lietuvos ir Škotijos. 2016 m. Glazgo menų universitete baigė magistro studijas, 2013 m. įgijo bakalauro laipsnį Camberwell’o menų koledže. Marija yra ½ dalis BRUT kolektyvo, kurio tikslas demistifikuoti brutalistinę architektūrą ir skatinti viešųjų erdvių naudojimą, apjungiant meną su sportu.

Rūta Spelskytė-Liberienė (1985) has a special interest in misunderstandings and failures of human dialogue and interrelationsbetween science and extro-science fiction worlds unaccessed by our instruments and the pattern of thought. She works with rare specimens, emission of light and pigments,imagining future alchemy, plants, animals, and senses that could be trained or found.