Paulinos Pukytės knygos „Kažkas yra“ pristatymas  ir ekskursija po parodą 

2021-10-05

Spalio 8 d., 19 val. vyks Paulinos Pukytės knygos „Kažkas yra“ (Artseria, 2021) pristatymas. Šis pristatymas rengiamas galerijoje „Atletika“ (Vitebsko g. 21, Vilnius), kurioje dar iki spalio 9 d. veikia Paulinos Pukytės paroda „Tai yra tam tikra prasme košmaras“. Knygos pristatyme dalyvaus menotyrininkė, kuratorė ir poetė Laima Kreivytė,  menotyrininkė Saulė Mažeikaitė. 

Prieš knygos pristatymą, 18:30 val. Paulina Pukytė pakvies į ekskursiją po parodą. 

Knygoje „Kažkas yra“ pasakojama pastarųjų dviejų dešimtmečių Paulinos Pukytės vizualiosios kūrybos istorija: įvietinti objektai ir instaliacijos, trumpi filmai, judantys ir nejudantys vaizdai, piešiniai, konceptualūs projektai, performansai ir intervencijos viešosiose erdvėse. 

Knygą išleido leidykla Artseria, 2021

knygos dailininkė Elona Ložytė, maketavo Tomas Rastenis

viršelis: Paulina Pukytė

tekstai: Renata Dubinskaitė, Laima Kreivytė, Monika Krikštopaitytė, Kęstutis Šapoka

spausdino: Petro ofsetas

tiražas: 500

 

Iš knygos „Kažkas yra“:

„Galima sakyti, kad P. Pukytė domisi, kaip pasąmoninės kalbinės klasifikacijos virsta etnologiniu (papročių, socialinių stereotipų etc.) antstatu, o kartu tyrinėja priešingus (arba grįžtamuosius) reiškinius – kaip etnologinis plačiąja prasme antstatas (vėl) internalizuojamas, kitaip sakant, kaip ideologija vėl tampa tarsi apriorine pasąmonine substancija. Kažkuria prasme P. Pukytės kūrybines strategijas galima laikyti artimomis Michelio Fuko žinojimo archeologijos metodui, kurio pagrindas buvo kritinis, „prigimtinius“ tapatumus demistifikuojantis ir dekonstruojantis požiūris. […] Kartais netikėti sociopsichologiniai ar socioideologiniai semantiniai ryšiai, gijos išryškėja tikrovės fragmente, objekte, kurį P. Pukytė izoliuoja, o kartais (ne)prasmė užsimezga kaip tik toje (numanomoje) tuštumoje, kuri lieka pašalinus tikrovės fragmentą. Kartais menininkė išbraukia iš tikrovės kokį nors fragmentą ar kelis, kartais juos sukeičia vietomis ar užkloja vieną ant kito. Taip P. Pukytė, manipuliuodama vaizdais, vaizdiniais ir įvaizdžiais, aplinkoje išskiria tam tikrus ženklus ar jų sekas ir tokiu būdu dekonstruoja specifinius tikrovės, kaip semiosferos, lygmenis.“ Kęstutis Šapoka

„Paulinos Pukytės kūryba netrokšta būti maloni. Ji sėja įvairias dvejones, dvejonės – netikrumą. Pukytė akcentuoja intelektą, juo be sentimentų preparuoja klasiką, ypač mitus ir pasakas (visomis prasmėmis), savus ir svetimus atsiminimus, žmonių ir institucijų įpročius ir papročius. Menininkė atkakliai tardo realybę; tarsi nepertraukiamai spręsdama rebusą „surask 10 skirtumų“, ji ieško vaizdo ir turinio nesutapimų ir susisiejančių taškų. Po jos klausimų realybė netampa aiškesnė, tik keistesnė. Ši menininkė yra paveikta neišsisklaidančio absurdo jausmo ir kafkiško santykio su pasauliu.“ Monika Krikštopaitytė

 

Paulina Pukytė, menininkė, rašytoja, kultūros komentatorė, parodų kuratorė. Gimė Vilniuje, studijavo Vilniaus Dailės Akademijoje ir Karališkajame Meno koledže Londone. Gyvena ir dirba Londone ir Vilniuje. Kuria postkonceptualų meną, rašo eksperimentinę literatūrą ir dramaturgiją. Savo tarpdisciplininėje praktikoje Paulina Pukytė naudoja įvairias apropriacijos ir perdirbimo strategijas, jos kūrybai būdingas inter- ir meta-tekstualumas.

 

Pristatymo vakarą knygą bus galima įsigyti leidyklos kaina. 

18:30 val. ekskursija po parodą „Tai yra tam tikra prasme košmaras“ su Paulina Pukyte.

19:00 val. knygos „Kažkas yra“ pristatymas.

Renginys nemokamas, registracijos nuoroda: https://forms.gle/55aiMo2VpEMgWttc9

„Atletika“, Vitebsko g. 21, Vilnius

 

Pristatymą rengia  leidykla „Artseria“ ir Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. 

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Informacinis partneris – 15min.