Diskusija „Baltijos kryptis – apie bendradarbiavimą ir Baltijos šalių meno scenos ypatumus“. Trečiasis Baltijos nepriklausomų iniciatyvų susitikimas Taline

2022-09-30

Rugsėjo 30 d. 18 val. EKKM erdvėse (Kursi 5, Talinas, Estija) vyks Talino „Hoib“ galerijos inicijuota diskusija, kurioje bus aptariama Baltijos šalių meno lauko specifika, stiprybės, silpnybės ir galimybės. Bus siekiama apžvelgti Baltijos (ir Šiaurės) šalių bendradarbiavimo patirtį, aptarti atskirus šalių nepriklausomų meno iniciatyvų laukus per vietinius, regioninius ir pasaulinius rakursus bei jų istoriją. Diskusijų grupę moderuoja Vaida Stepanovaitė.

„Nepriklausomos Baltijos iniciatyvos“ (Independent Initiatives Baltics, IIB) – tai regioninis nuo 2022 m. veikiantis tinklas, skirtas puoselėti menininkų valdomoms ir nepriklausomoms erdvėms palankią aplinką bei tarpusavio mainus Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – kontekste. Nepriklausomos Baltijos iniciatyvos kviečia kalbėti apie bendrą šio meno lauko istoriją, dabartį ir ateitį Baltijos regione ir už jo ribų. Jis sutelkia platų saviorganizacijos patirčių lauką ir per jas tiria galimybes bei poreikius toliau bendradarbiauti keičiantis idėjomis, socialinių ir materialinių infrastruktūrų valdymo patirtimi.

Vaida Stepanovaitė yra kuratorė ir rašytoja, vyriausioji redaktorė, Goldsmiths universiteto Londone doktorantūros tyrėja ir dėstytoja asistentė. Savo disertacijoje ji vysto praktika grįstą tyrimą apie santykius ir įtampas tarp institucionalizmo, radikalizmo ir bendruomeniškumo saviorganizuotame šiuolaikinio meno lauke.

Lina Rukevičiūtė yra nepriklausomų meno iniciatyvų regione tyrėja, galerijos „Atletika“ Vilniuje kokuratorė, kultūros komplekso SODAS 2123 tarybos narė.

David Ashley Kerr – kuratorius, rašytojas ir fotomedijų menininkas, kurio kūryba sutelkta į kūno ir kraštovaizdžio, vojeristo ir atlikėjo santykių inscenizavimą. Jis yra projekto „Work Work Work Work Work Work Work Work“ – eksperimentinės tekstų, vaizdų ir meno kūrinių platformos, susijusios su darbo reprezentacija mene, kūrėjas. Davidas yra Latvijos universiteto vizituojantis docentas, dėsto ISSP Skola, o nuo 2022 m. vadovauja LOW galerijai, nepriklausomai meno erdvei Rygoje, Latvijoje.

Merilin Talummaa yra nepriklausoma kuratorė ir meno prodiuserė iš Talino. Ji dėsto Estijos menų akademijos Meno istorijos ir vizualiosios kultūros katedroje. Talumaa yra programos „Roots to Routes“ kuratorė.

„Roots to Routes“ – tai iniciatyva, telkianti menininkų, kuratorių ir kultūros prodiuserių, susijusių su Baltijos šalių regionu, bendruomenę. Veikdama kaip nomadiška agentūra ji siekia remti ir padaryti matomas menines praktikas už kultūrinių ir (geo)politinių sienų. Svarbi iniciatyvos bendradarbiavimo dalis – kurti ir plėtoti galimus bendrus projektus, kuriais siekiama kurti tvarius tinklus ir įvairių bendruomenių bendradarbiavimo formas.

Michael Laundry yra menininkas, kuratorius ir choreografas. Laundry yra Mikey Laundry Art Garden(MLAG) Bergene kuratorius.

Šis nepriklausomų iniciatyvų susitikimas yra trečiasis 2022 m. vykstantis tinklo „Nepriklausomos Baltijos iniciatyvos“ susitikimas, kurį organizuoja galerija „Hoib“ kartu su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. Tinklą remia Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa.

Daugiau apie tinklą: https://www.letmekoo.lt/en/uncategorized/iib-tinklas/