Naujas tarptautinis tinklas „Artist-Run Network Europe“ sieks didinti nepriklausomų menininkų iniciatyvų matomumą

2020-12-02

„Artist-Run Network Europe“ (liet. Europos menininkų iniciatyvų tinklas, sutrumpintai – ARNE) – tai kelių partnerių iš skirtingų Europos šalių inicijuotas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“projektas, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas nepriklausomoms menininkų iniciatyvoms. Per dvejus su puse metų (2020 m. spalio – 2023 m. balandžio mėn.) projektas pasiūlys įvairių įtraukiančių veiklų – parodų, konferencijų, dirbtuvių, paskaitų. ARNE siekia stiprinti savarankiškas menininkų iniciatyvas Europoje, daugiausia dėmesio skirdamas vietos ir tarptautiniam bendradarbiavimui, taip pat sukurti paprastą informacinę platformą meno profesionalams bei meno studentams, pristatomą kaip internetinę duomenų bazę „Artist-Run Resource Center“ (liet. „Menininkų iniciatyvų resursų centras“, ARRC).

ARNE tinklą inicijavo septyni partneriai ir keturi asocijuoti partneriai.

Partneriai:

Candyland, Stokholmas, Švedija

Ormston House, Limerikas, Airija

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Vilnius, Lietuva

> top – Asociacija kultūros praktikoms skatinti, Berlynas, Vokietija

The Syndicate of Creatures, Kopenhaga, Danija

The Alternative Art Guide, Haga, Nyderlandai

Totaldobre, Ryga, Latvija

 

Asocijuoti partneriai:

The Artist-Run Alliance/Alfred Institute for Art and Culture, Tel-Avivas, Izraelis

Aarhus Center for Visual Art/Juxtapose Art Fair, Aarhus, Danija

Fine Art and Department of Visual Arts, Konstfack, Stokholmas, Švedija

Supermarket – Stockholm Independent Art Fair, Stokholmas, Švedija

 

Ne tik lankydama menininkų įkurtas erdves, bet ir apskritai meno srityje plačiąja prasme visuomenė dažnai gali jaustis atskirta. Ypač „pogrindinių“ meno erdvių veikla gali atrodyti nišinė ir neprieinama. Pasiūlydamas įvairių veiklų formatų šis projektas sieks mažinti atotrūkį tarp skirtingų Europos kultūrų, profesijų ir menininkų visuose jų karjeros etapuose. Tai skatins tarptautinį bendradarbiavimą ir abipusę pagarbą bei pabrėš paprastų, įvairioms situacijoms pritaikomų metodų, taip pat vartotojams patogaus virtualaus resursų centro svarbą.

Kas apskritai yra menininkų iniciatyvos (ARI)?

Menininkų iniciatyvas įkuria ir jomis paprastai rūpinasi patys menininkai, kartais kartu su kuratoriais ar kitais kūrėjais. Jos gali veikti skirtingomis formomis ir formatais, pavyzdžiui – galerijos, meno kūrėjų asociacijos, kolektyvai, projektų erdvės, laikinos erdvės, keliaujantys projektai ir kt.

Koks yra „Artist-Run Network Europe“ tikslas ir kokius renginius bei veiklas įgyvendins projektas?

ARNE stiprina Europos savarankiškų menininkų iniciatyvų sektorių, apjungdama menininkų organizacijas su tikslu keistis patirtimi, metodais ir veiklos struktūromis.

Menininkų iniciatyvų sektorius skirtingose šalyse varijuoja ir egzistuoja vis kitais formatais. Dauguma menininkų erdvių prasideda nuo spontaniškai susikūrusių menininkų grupių, kurias jungia tik jų organizatorių, dažnai neturinčių panašios patirties, entuziazmas. Tačiau jų nariai menininkai yra profesionalai, turintys praktinių žinių apie meną, techninių įgūdžių ir plačią kompetenciją daugeliu parodų gamybos aspektų, kuriais verta pasidalinti. Deja, dažnai jiems trūksta tinklų ir ryšių, kurie juos sujungtų ir leistų keistis žiniomis.

ARNE skatina tarptautinį nepriklausomų menininkų iniciatyvų kūrėjų mobilumą.

Šie dažnai turi ribotus biudžetus ir veikia daugiausia vietoje, negalėdami kviesti menininkų iš užsienio, rodyti savo menininkų užsienyje ar vykti į kitas šalis meniniams tyrimams atlikti. Tarptautinio menininkų ir kuratorių mobilumo skatinimas yra gyvybiškai svarbus plėtojant ir stiprinant nepriklausomą meno sektorių. ARNE dirbs specialiai su vietos iniciatyvomis ir regioninėmis organizacijomis, įtrauks juos į projekto renginius kaip vietos koordinatorius ir dalyvius.

ARNE populiarina žinią apie menininkų iniciatyvas ir didina jų prieinamumą platesnėms auditorijoms.

Šis reiškinys dar yra palyginti nematomas ne tik plačiajai auditorijai, bet ir meno profesionalams. Kūrėjams, kurie inicijuoja meno erdves, dažnai trūksta įgūdžių, reikalingų reklamuoti savo programą ir pasiekti žmones. ARNE atveria naujas galimybes ir padeda pasiekti platesnę auditoriją partnerių ir dalyvių šalyse.

ARNE dalijasi žiniomis ir mokymais bei edukacija su kolegoms iš meno lauko ir meno studentais.

Tikslingo, tvaraus tarpusavio keitimosi žiniomis ir įgūdžiais trūkumas, taip pat keitimosi žiniomis su visuomene ir švietimo institucijomis ­trūkumas – nepriklausomų iniciatyvų sektoriui būdinga problema. Žinių perdavimas tarp iniciatyvų taip pat vyksta retai. Gan įprasta yra tokia situacija, kuomet menininkai tam tikrą laiką užsiima iniciatyvos organizavimo veikla savanoriškai, kol galiausiai išsenka ir atsisako savo veiklų, neperduodami žinių kitai kartai. ARNE sieks palengvinti ryšius ir bendradarbiavimą, pademonstruoti egzistuojančius alternatyvius ekonominius modelius, šviesti apie finansavimo galimybes, perduoti išgyvenimo strategijas – visa tai darys pristatydama seriją renginių, jų dokumentaciją, taip pat sukeldama medžiagą į „Menininkų iniciatyvų resursų centrą“.

ARNE stiprina tvarumą sujungiant menininkus ir menininkų iniciatyvas bendroje programoje, sukuriant papildomų galimybių

ARI dažnai įgyvendina lanksčias programas ir yra nuolatinio finansinio nestabilumo būsenoje. Jos mokosi procesų eigoje, semiasi įkvėpimo vienos iš kitų, tokiu būdu išlaikydamos tvarumą. Gan įprasta, kad ARI gyvenimo trukmė svyruoja – nuo užsidarančių po vienerių metų veiklos, iki veteranų, įkurtų po 1990-ųjų, kurios yra pavyzdžiai jaunesnėms ARI. Kartu veikdamos mažos ARI gali pasiekti daug platesnes auditorijas.

„Menininkų iniciatyvų resursų centras“ taps nemokamu įgūdžių ir žinių išteklių centru, skirtu specifiniams menininkų iniciatyvų poreikiams.

Jame bus patalpintas išsamus menininkų iniciatyvų sektoriaus pristatymas, publikuoti straipsniai, žodynas, nuorodos ir turinio archyvas su paieškos funkcija. Ilgalaikis platformos tikslas yra pačių vartotojų kuriamo turinio inicijavimas, užtikrinant platformos atnaujinimus ir aktualumą.

Daugiau naujienų apie ARNE – „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.