Leidinio “Verpėjos” pristatymas

2018-10-10

„Verpėjos“ – tai socialinė ir kultūrinė iniciatyva, kurioje dalyvauja šiuolaikinio meno kūrėjai ir vietos bendruomenės. Projekte norima ne tik užfiksuoti tradicijų, papročių likučius, bet ir inicijuoti veiklas skatinančias profesionalaus šiuolaikinio meno ir nykstančių kaimo veiklų pokalbį. Pakviesti Meno, kultūros ir gamtos mokslų profesionalai praleido savaitę Aukštaitijos nacionaliniame parke ir pasitelkdami įvairias menines dalyvavimo praktikas kūrė verpėjų tema.
Projekto metu atrastos patirtys ir išgyventi įspūdžiai bus pristatomi šiame renginyje kartu su specialiu išleistu meniniu leidiniu “Verpėjos”.

Projekto kūrėjai ir leidinio bendraautoriai:
Menininkės Laura Garbštienė, Aurelija Maknytė, Indrė Liškauskaitė, Jurgita Žvinklytė,
biologas Ainis Pivoras,
indologė Kristė Elena Krupoviesaitė,
menotyrininkė Danutė Gambickaitė.

Žymos: