Kęstutis Šapoka ir Rolandas Rimkūnas: „Visa tai, kas vyksta manyje, taip pat yra visatos dalimi“

2016-03-10

Parodos atidarymas: Kovo 17 d. 18 val.
Jonavos kultūros centro galerija „Homo ludens“, Jonava, Žeimių g. 16

Pati svarbiausia nuotaika – mokinio nuotaika. Pasaulis – tai mokomoji klasė, o mes joje mokiniai.
Oleg Gadeckij

Sąlygotuoju veiksniu arba Likimo prielaida vadinama iš dalies fatalistinė tiesa, teigianti, kad viskas yra susieta tarpusavyje ir priklausoma nuo visa ko kito. Sakykime, žmogaus būtį kiekvieną mirksnį sąlygoja visa, kas tą mirksnį yra visatoje, kaip ir visa, kas šį mirksnį egzistuoja visatoje, yra sąlygota to žmogaus savybių, vidinės ir išorinės būties. Viskas visatoje yra tarpusavyje susieta priežasčių ir pasekmių tinklu taip, kad visuma ir jos dalelės yra abipusiai susijusios. Bet kurio vientiso vieneto savybės ir pobūdis kiekvienu duotu momentu yra glaudžiai susiję neregimais saitais su kiekvieno kito tokio vieneto savybėmis ir pobūdžiu visoje visatoje, nors išoriškai jokių saitų ar ryšių gali ir nesimatyti.

Dailininkai R. Rimkūnas ir K. Šapoka savo kūrybos parodoje suabejoja linijinio laiko struktūra, kūriniuose atsiverdami „amžinojo sugrįžimo“ ir Sąlygotojo veiksnio mitui, kaip ir antikiniai mąstytojai, bandydami grįžti prie žmogiškosios atverties tikrovei galimybės šaknų, taip pat išryškinti linijinio ir ciklinio laikų dualizmą. R, Rimkūnas ir K. Šapoka neneigia istorijos svarbos, tačiau ir nesureikšmina istorizmo.

Žymos:, , , , ,