Šaukiamas neeilinis visuotinis LTMKS narių suvažiavimas

2021-01-19

2021 metų vasario 8 d., 17 val. šaukiamas nuotolinis visuotinis LTMKS narių suvažiavimas.

Suvažiavimas šaukiamas LTMKS tarybos 2021-01-14 sprendimu.
Labai kviečiame LTMKS narius dalyvauti ir išreikšti savo nuomonę už/prieš siūlomus pakeitimus, kurie prisidės prie tolimesnės LTMKS kaip organizacijos ateities formavimo. LTMKS įstatai nekeisti keliolika metų, tad keičiantis laikams, įstatymams ir pačios sąjungos projektams, LTMKS susidūrė su neatidėliotinu poreikiu peržiūrėti organizacijos įstatus. Visi siūlomi pakeitimai yra svarbūs užtikrinant sklandų LTMKS veikimą.

Suvažiavimo darbotvarkė:
1) įstatų perrašymas nauja redakcija;
2) buveinės keitimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Apie dalyvavimo jame tvarką bei rengiamus dokumentus ir su įstatų projektu LTMKS nariai kviečiami susipažinti asmeniškai el.paštu, arba kviečiami kreiptis el.paštu info@letmekoo.lt.

Nuoroda į galiojančius LTMKS įstatus: https://www.letmekoo.lt/wp-content/uploads/2010/03/LTMKS_istatai_2005.pdf

Suvažiavime taip pat bus aptarta ir pristatyta

– LTMKS veikla 2020 m.
– Informacija apie 2021 m. planuojamą eilinį suvažiavimą

Su linkėjimais!
LTMKS

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga
kodas 191695858, buveinė Mokyklos g. 21A, Vilnius