2019-03-08

Kvietimas stoti į LTMKS

Skelbiamas 2019-tųjų metų kvietimas įstoti į LTMKS
I etapas iki 04.15 12:00

Sąjungai elektroniniu paštu info@letmekoo.lt reikia pateikti:
1. prašymą įstoti, kuriame taip pat nurodomi kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. pašto adresas);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. kūrybinės veiklos aprašymą;
4. pagrindinių meno kūrinių ir publikacijų apie kūrybą ir (arba) kūrėją sąrašą;
5. vizualinę medžiagą su kūrybinės veiklos pavyzdžiais (teikia tik vizualiųjų menų atstovai (dailės, dizaino, fotomeno ar tarpdisciplininio meno)
Po tarybos posėdžio informuojami atrinkti asmenys ir jie dalyvauja antrame etape.

II etapas iki 05.15
Pateikti dokumentus meno kūrėjo statusui gauti. Juos audituoja sąjunga.

Metinis nario mokestis 7, 23 eur. Stojimo mokestis 14, 46 eur.
2019 metų suvažiavimo nutarimu, nuo 2020 metų nario mokestis bus 10 eur, stojimo mokestis 20 eur.