Grėbliauskaitė Eglė

Asmeninis puslapis – http://www.eglegrebliauskaite.com

MENOTYRININKAS RAŠO:

Eglė Grėbliauskaitė meninę karjerą pradėjo kaip tapytoja. Jos paveikslų veikėjai neretai yra buities objektai, kybantys neapibrėžtose erdvėse. Ankstyvuosiuose jos kūriniuose užčiuopiamas nerimas ir įtampa būdingi visai menininkės kūrybai. Porėti, išskydę, išblukę jos paveikslų subjektai dažnai sugestijuoja defektyvumą, o kūrinius gaubia baugoka nežinomybės aura.
Grėbliauskaitės tapyboje šmėsčiojantys konceptualizmo šešėliai ir polinkis į dekonstrukciją suintensyvėja jos vėlesniuose kūriniuose. Kontekstualios, tampriai su laiku ir vieta susaistytos menininkės instaliacijos yra vertingi vietinio meno diskurso komentarai. Įdomu, kad kurdama kritiškus, kolektyvines etines ir estetines normas kvestionuojančius kūrinius autorė užsiima savita autokritika. Jos VDA studijų metais sukurti kūriniai „KOMBINATAS“ ir „C30-37-XC3-CI0,2-D16-S3. Naujos geros grindys Titanikui“ iš pirmo žvilgsnio universalūs, bet iš tiesų yra giliai asmeniški, kadangi autorė yra pati susiformavusi, dalyvavusi ir noriai ar nenoriai palaikiusi sistemas, kurias atakuoja jos kūriniai. Menininkė dažnai renkasi ready-made, tačiau fiziniai objektai jos praktikoje tėra įrankiai arba simboliai, kadangi tikroji autorės medžiaga yra laikas, vieta ir kontekstas. Grėbliauskaitės kūriniai yra vokalūs, jų žinutės nesunkiai iškoduojamos, o glūdinti įtampa ir žiūrovui keliamas poveikis stiprūs.

Paulius Andriuškevičius