Škulis Jelena

Jelena Škulis yra menininkė ir tyrinėtoja, kurios kūryba grįsta medžiaga ir santykiu su bendruomene. Baigusi psichologijos ir tekstilės meno bei dizaino studijas, Jelena šiuo metu tyrinėja bendruomenės ir medžiagos ryšius ir atoskyras doktorantūros studijose Vilniaus dailės akademijoje. Jelena ir jos kolegė Dileta Deikė atidarė dirbtuves Rankų darbas kultūros komplekse SODAS 2123. Rankų darbo tikslas yra tirti šią veiklą per praktiką, analizuoti ir permąstyti istorijos, filosofijos ir kasdienybės kontekstuose.

Bendruomenė iš Santa Casa da Misericórdia (Guimaraes, Portugalija) & Škulis, Jelena. (2019—2021). Delirium e Memória. Nuotrauka: Drigotas, Mindaugas & Liutkevičius, Karolis, Pylipas. https://magiccarpets.eu/residencies/jelena-skulis-skuliene/

Bendruomenė (Vilnius, SODAS2123) & Rankų darbas (duetas: Deikė, Dileta & Škulis, Jelena). (2020).

Laisvės vėliavos susiuvimas. Nuotrauka: Frank, Eglė.

Bendruomenė (Vilnius, SODAS2123) & Rankų darbas. (2022). Ukrainiečių poetės Halinos Kruk eilėraščio apie karą Ukrainoje susiuvimas. Nuotrauka: Ineta Armanavičiūte.