Kvietimo tapti LTMKS nariais terminas pratęsiamas

2022-09-05

Kvietimo tapti LTMKS sąjungos nariais terminas pratęsiamas iki rugsėjo 25 dienos!
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga kviečia menininkus bei menotyrininkus prisijungti prie aktyviai veikiančios meno kūrėjų organizacijos.

LTMKS (Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga) yra asociacija, vienijanti daugiau kaip 140 jaunų ir jau pripažintų šiuolaikinio meno kūrėjų. Ji organizuoja ir prodiusuoja parodas, renginius, rezidencijas, leidžia leidinius ir atstovauja menininkus sociopolitinėse situacijose. Šiuo metu sąjunga yra inicijavusi ir vysto tokius projektus kaip parodų erdvė „Atletika“, kultūros kompleksas Vitebsko g. „SODAS 2123“, „Vilniaus galerijų savaitgalis“ ir kt.  Daugiau informacijos apie LTMKS įgyvendinamus projektus rasite čia: www.letmekoo.lt/projektai/

Jei norite tapti sąjungos nariu, prašome el. paštu info@letmekoo.lt iki 2022 m. rugsėjo 25 d. pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą įstoti, kuriame taip pat nurodomi kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. pašto adresas) ir trumpą motyvaciją, kodėl norėtumėte tapti LTMKS nariu;
  2. Kūrybinės veiklos aprašymą;
  3. Pagrindinių meno kūrinių ir publikacijų apie kūrybą ir (arba) kūrėją sąrašą;
  4. Vizualinę medžiagą su kūrybinės veiklos pavyzdžiais (teikia tik vizualiųjų menų atstovai (dailės, dizaino, fotomeno ar tarpdisciplininio meno);
  5. Asmens tapatybės dokumento kopiją;
  6. Dokumentus meno kūrėjo statusui gauti: ne mažiau kaip 4 profesionalių meno vertintojų rekomendacijas (plačiau nuorodoje https://lrkm.lrv.lt/lt/meno-kurejams/meno-kurejo-ir-meno-kureju-organizacijos-statusas). Jei meno kūrėjo statusą jau turite, šiame punkte paminėtų dokumentų nereikia;

Nariai priimami LTMKS Tarybos sprendimu. Jiems suteikiamas meno kūrėjo statusas (jei neturėjo), gali aktyviai įsitraukti į LTMKS veiklą, siūlyti naujas idėjas.

Nuotrauka iš Agnės Juodvalkytės, Philippe Gerlach ir Brian Pyle instaliacijos ir garso performanso „Susibūrimas“. 2021.
Nuotraukos autorė Inga Juodytė.