LTMKS narės Andrėjos Šaltytės ir Leopold´o Tax´o trumpametražis filmas. Filme dalyvauja kompozitorius Aleksej´us Šmurak´as ir choras “Rudenio auksas”.

2023-03-17

Kokiose erdvėse kokią kalbą galima vartoti ir kas tai nusprendžia? Kur mums leidžiama keiktis, o kur ne? 2019 m. Kijive susipažinau su pensininkų mėgėjų choru „Rudenio auksas”. Daugiau nei pusę metų su Leo sekėme šio “Rudenio aukso” veiklą. Planavome su jais repetuoti dainą iš keiksmažodžių, bet vietoj dainavimo kilo ginčas. Šį sumanymą įgyvendinomevėliau su kitais dainininkais, o “Rudenio aukse” pasiliko mūsų širdys. “O aš myliu, o aš myliu, myliu kaip jaunystėje!” – tai paskutinė dainos “Rudenio auksas” eilutė. Ši daina kalba apie jaunai besijaučiančių senjorų senėjimą ir suteikia chorui simbolinį jo pavadinimą. Mums šis filmas – tai vyresniosios Kyjivo kartos portretas.

“Rudenio auksas / Po garvežio ratais”, 15 min, Full HD

“Ar ateis direktoriai, ar neateis. Mes patys sau direktoriai.”

“Mes randamės – kaip Čiurlionio paveiksle – po garvežio ratais.”

Paroda „Shebam!” galerijoje, Leipcige

https://www.shebam.art

Parodos atidarymas – 11.03.2023. Paroda veikia iki 25.03.2023.