Nauji LTMKS nariai

2023-07-27

Džiaugiamės, jog Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga aktyviai auga! Prie mūsų prisijungė dar 7 nauji nariai: Saskia Fischer, Rokas Pralgauskas, Rokas Janušonis, Greta Eimulytė, Diana Remeikytė, Dainius Trumpis, Algirdas Jakas.

Daugiau apie kiekvieną iš jų:

Saskia Fischer – menininkės tarpdisciplininei praktikai būdingi meniniai tyrimai, susiję su queer-feministiniais diskursais, architektūros teorija ir binarinės gamtos sampratos kvestionavimu. Saskia studijavo vaizduojamąjį meną Londono Goldsmito universitete (2018 m.), fotografiją Folkvango menų universitete Esene (2015 m.), lankė stiklo meno ir skulptūros bei instaliacijos kursus Estijos menų akademijoje (2014 m.). Asmeninis puslapis

Rokas Pralgauskas – ryškus menininko kūrybos bruožas yra savita ir subtili absurdo humoro linija, skirtingomis formomis pastebima daugelyje menininko projektų. Menininkas neapsiriboja viena medija, ieško vaizdo ir teksto sąsajų, kuria objektus, vaizdo ir garso instaliacijas, o paskutiniu metu nuosekliai dirba tapydamas vidutinio formato paveikslus. Asmeninis puslapis

Rokas Janušonis –  (g. 1997)  šiuolaikinio meno atstovas gimęs ir augęs Alytuje, šiuo metu gyvenantis Vilniuje. Menininkas savo darbuose kvestionuojantis su keramika siejamas klišes ir funkcijas. Į molį žvelgdamas kaip į universalią, plastišką medžiagą, įrankį idėjai išreikšti, kūrėjas keramiką jungia su piešimu. Taip kurdamas  skulptūrinius objektus, autorius tyrinėja skulptūrinių formų ir piešimo sąveiką, ieško netikėtų abstrakčių elementų, spalvų bei linijų santykio, ir mėgina atrasti keramikos amato vietą šiuolaikinio meno srityje apskritai.

Greta Eimulytė –  autorės kūrybinė strategija remiasi balanso tarp analitinės ir intuityvios prieigos ieškojimu: laisvai interpretuojamos mokslinio tyrimo strategijos kuria informacijos, žinių tinklą; temos nagrinėjamos per istorinę, socialinę ir kultūrinę prizmę; vis dėlto turinį sieja savita, autentiška ir poetiška kalba, metaforos, tik numanomi veiksmai bei naratyvai.

Diana Remeikytė – (g. 1996) grafikė, neapsiribojanti viena medija. Lieja akvarelę, piešia, tapo, taftingo technika
audžia kilimus, eksperimentuoja su naturaliais spalvų pigmentais ir medžiagomis bei kuria video meną.
Kūrėjos darbai sudaro ciklus, kurie jungiasi pagal temas. Kūryboje autorė remiasi literatūra, teatru, asmenine pa-
tirtimi ir išgyvenimais. Iš ciklo išsirenka vieną ar du darbus, kuriuos naudoja audžiant didelio formato tekstilinius paveikslus.
Nuo 2021 bendradarbiauja su Contour Art Gallery.

Dainius Trumpis – meniniuose tyrimuose analizuoja ribinės tikrovės būsenas, įvairių pojūčių pasikartojimus, gamtos ir tuštumos priešpriešas žmogaus valdomame objektų chaose, vaizdinės atminties nuotrupas mūsų sąmonėje. Asmeninins puslapis

Algirdas Jakas – autoriaus meninė praktika orientuota į rūpesčio, kolektyvinio nerimo bei skirtingų savidiagnozės formų maišymąsi. Neretai naudodamas su hobiais ar terapine veikla siejamas medžiagas ir derindamas jas su piešimo technika jis tyrinėja individualias savipagalbos praktikas pasitelkdamas “nerimo instrumentus”. Menininką taip pat domina kūno permatomumas ir jo datafikacija, vilties technologijos. Tai dažnai maišosi su projekto vietos istorija, jos specifiškumu ir tampa papildoma tyrimo dalimi. Asmeninis puslapis