Šalavijų lova. Saulius Leonavičius

2017-10-10

Kaip modeliuoti dezorientacijos būseną – tokią, kuri kartkartėm ištinka, kai pabudęs iš miego neatpažįstu kur esu? Šis neramus žvilgsnis į aplinką bandant prisiminti, kur aš, yra autentiškas konkrečios vietos išgyvenimas. Jis tetrunka tik kelias akimirkas, bet yra tikras būtent todėl, jog jame trumpam neveikia koordinačių sistemos – kaip tik tuomet yra patiriamas vietos konkretumas. Šį vietos konkretumo ieškojimą sieju su tarpinių ir ribinių būsenų fenomenologija.

Archainis ritualas atkuria perinatalinės stadijos patyrimą. Tačiau tarpinė būsena, esanti ritualo šerdyje, yra galima ir jo išorėje, kuomet paties ritualo ryšys su kontekstu yra neaiškus – kai pats ritualas yra tarpinėje būsenoje. Šis neapibrėžtumas, nesu(si)pratimas, tapatumo gličas, kai artefakto ryšys su kontekstu yra prieštaringas, leidžia patirti dar kitą – reikšmių tarpinę būseną.

Saulius Leonavičius (g. 1977) gyvena ir kuria Lietuvoje, studijuoja meno doktorantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Naujausiuose darbuose jis tyrinėja ribinių patirčių, psichodelinės estetikos, farmakono galimybes šiuolaikinio meno ir dizaino aplinkoje. Leonavičiui svarbus kritinis santykis su meno institucija ir meno kūrinio ideologija – siekdamas tai aktualizuoti jis naudoja apropriacijos, intervencijos ir kritinio dizaino strategijas. Jo kūrybinėje praktikoje objektą pakeičia įrankis, reprezentaciją – tiesioginė patirtis.

Atidarymas 2017 m. spalio 18 d. 18 val.
Paroda veikia 2017 m. spalio 19–27 d.
Trečiadieniais – sekmadieniais 15–19 val. arba susitarus tel. +37062689230

Organizatorius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, baras „Dėvėti“.

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4, Vilnius
www.letmekoo.lt/sodu-4