ARVYDAS GRIŠINAS – PIRMASIS KŪRĖJAS LTMKS NARYS 2022-AISIAIS DIRBANTIS LTMKS STUDIJOJE KULTŪROS KOMPLEKSE SODAS 2123

2022-02-22

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga kasmet suteikia nariams studiją kultūros
komplekse SODAS 2123 vykdyti kūrybinei veiklai, vystyti projektus.
2022-ųjų pradžioje Kauno technologijos universiteto tyrėjas Arvydas Grišinas LTMKS
kūrybinę studiją kultūros komplekse SODAS 2123 naudos darbui prie naujos savo šiuo metu
rašomos knygos, darbiniu pavadinimu „Intuitive Politics“.

Knygoje jis iš tarpdisciplininės perspektyvos aptars viešojoje ir skaitmeninėje erdvėje besiplėtojančias vis tampresnes sąsajas tarp politinių ir performatyviųjų procesų, politinio ritualizmo, post-tiesos ir vaizduotės materializacijos. Grišinas neseniai buvo pakviestas pateikti knygos publikavimo pasiūlymą vienai didžiausių akademinių leidyklų Routledge.

Arvydas Grišinas derina kūrybinę ir mokslinę veiklą, domisi politikos antropologijos, vizualinės kultūros, posovietinės Vidurio ir Rytų Europos temomis. 2015 m. jis apsigynė politikos mokslų daktaro laipsnį Kento universitete. Stažavosi Jeilio, Upsalos universitetuose, Humanitarinių mokslų institute Vienoje. Knygos „Politics with a Human Face: Identity and Experience i Post-Soviet Europe“, akademinių, publicistinių, menotyros tekstų autorius.

Kultūros kompleksas SODAS 2123 – tai Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos įkurta bendruomeniškumo ir savivaldos principais veikianti erdvė, kurioje buriasi per keliasdešimt įvairių sričių kultūros kūrėjų ir tyrėjų, kurie savo praktikose eksperimentuoja, ieško netikėtų formatų ir reaguoja į naujausias kultūrines, socialines, geopolitines, ekologines aktualijas.