Vidinė LTMKS vasaros mentorystės programa sąjungos nariams

2023-06-12

LTMKS nuo 2023-ųjų inicijuoja vidinės mentorystės programą ir kviečia LTMKS narius aplikuoti tapti šios programos dalyviais.  

Augant sąjungai, jos bendruomenėje daugėja skirtingų kartų ir patirčių narių – tiek pripažintų tarpdisciplininio meno kūrėjų, gavusių Nacionalines ir kitas reikšmingas premijas, tiek jaunų, įdomių, perspektyvių menininkų ir kuratorių. 

Vidinė mentorystė – tai proga stiprinti vidinį sąjungos ryšį, įtvirtinti bendruomeniškumą, dalinantis žiniomis, praktikomis, įgūdžiais bei idėjomis, didinti kūrėjų profesinį meistriškumą, konkurencingai dalyvauti kūrybinio lauko procesuose.

Išnaudodama šį privalumą narių profesionalumui didinti, LTMKS kuria platformą, kurioje norintys dalyvauti nariai jaunieji menininkai turėtų nemokamą galimybę asmeniškai susitikti su atrinktais nariais sutartą sesijų skaičių ir laiką. 

2023 m. šioje platformoje susitikti pakvies trys skirtingose srityse kuriantys mentoriai, iš kurių mokysis LTMKS kūrėjai. Dalyvaujantys mentoriai: Akvilė Anglickaitė, Rokas Dovydėnas, Žygimantas Kudirka. Jie įgyvendins po 4 sesijas su 1- 2 programos dalyviais.

Paraiškos formoje prašome nurodyti motyvaciją (motyvaciniame laiške įvardinti tikslą, kurio norima pasiekti), pasirinkti mentorių, pateikti kūrėjo biografiją. Paraiškas kviečiame teikti iki 2023 m. birželio 27 dienos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC1jO3kOqR-ipyg3W2oZgjL2yXEzi1gCJ0fAoJvxvXu4090A/viewform?usp=sf_link

Žemiau rasite daugiau informacijos apie mentorystės programą, planuojamą eigą bei struktūrą.

Vasaros mentorystės programos gairės:

Planuojama eiga:

 • Atrinktų programos dalyvių paskelbimas 2023.06.30
 • Rekomenduojama mentorystės pradžia 2023.07.03
 • Rekomenduojama mentorystės pabaiga 2023.09 mėn. pabaiga
 • Planuojamas visiems nariams atviras mentorystės refleksijos renginys 2023.10 mėn. 
 • Atliekamos tarpinės refleksijos (nuotoliu, po pirmųjų sesijų), jas atlieka programos koordinatorius; 
 • Planuojama pabaigos refleksija (baigus visas sesijas), atlieka programos koordinatorius. Surenkami pasiūlymai programos tęsimui.

Struktūra:

Skelbiamas LTMKS vidinis kvietimas nariams dalyvauti mentorystės programoje. Pageidaujantys dalyvauti LTMKS nariai teikia paraiškas mentorystei, paraiškos formoje nurodoma motyvacija (tikslas, kurio nori pasiekti), temos/mentoriaus pasirinkimas, pareiškėjo kūrybinė biografija. Programos dalyvius atrenka kuratorių komanda bendru sutarimu, dalyvaujant atitinkamos srities mentoriui. 

 • kiekvienas mentorius kviečiamas surengti 4 sesijas po 2-3 valandas su vienu arba dviem programos dalyviais (pasirinktinai). Rekomenduojama dirbti su 2 dalyviais, tačiau mentoriui paliekama galimybė pasirinkti. 
 • Mentorius paruošia sesijų planą, suformuluoja tikslą; vyksta konsultacijos su programos kuratoriais;
 • Surenkami programos dalyvių lūkesčiai, tikslai;
 • Pirmosios sesijos metu mentorius su programos dalyviu/iais aptaria ir suderina bendrą planą ir lūkesčius;
 • Koordinatoriui tarpininkaujant suderinami sesijų laikai (tvarkaraštis).
 • Rekomendacijos sesijoms: dokumentavimas, savarankiškų užduočių uždavimas.

Refleksija:

 • Po kiekvienos sesijos atliekama refleksija ir prašoma trumpa santrauka iš mentoriaus. 
 • Po visų sesijų atliekama refleksija su mentoriais ir programos dalyviais (ar įgyvendinti iškelti tikslai, lūkesčiai, kas galėjo būti geriau).

Siūlomos erdvės užsiėmimams:
Siūloma naudotis SODAS 2123 teritorija (aktų salė, baras, Atletikos erdvės, koridoriai, kt), tačiau mentoriams ir programos dalyviams paliekama atvira galimybė lokacijos pasirinkimui, priklausomai nuo mentorių ir dalyvių poreikių. Galimos ir virtualios sesijos (ne daugiau nei pusė visų sesijų). 

 

LTMKS veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Pagrindinis informacinis partneris 15min.